Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 14-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 1 6

 • 6 3 4

 • 7 3 6 0

  9 4 8 3

  6 9 8 5

 • 6 1 9 2

 • 5 6 1 9 4

  5 5 1 1 6

  5 2 8 7 3

  8 4 9 0 3

  8 2 4 5 6

  2 6 4 2 6

  4 6 7 2 3

 • 6 9 1 5 9

  2 2 5 7 1

 • 2 2 9 5 0

 • 4 5 1 3 4

 • 7 1 5 3 3 4

 • Ninh Thuận
 • 2 9

 • 4 5 9

 • 0 0 6 9

  4 1 6 9

  0 4 1 1

 • 8 2 5 3

 • 8 0 0 1 6

  1 3 3 9 6

  2 6 5 1 5

  1 2 6 5 2

  1 4 7 7 5

  8 4 8 4 7

  1 9 5 5 6

 • 5 8 5 9 1

  3 4 7 0 4

 • 7 6 1 9 0

 • 5 5 0 1 1

 • 9 7 3 8 5 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 3
 • 6,6
 • 6,3
 • 4,4,4
 • -
 • 0,9,6
 • 0
 • 1,3
 • 3,5
 • 4,2
 • Ninh Thuận
 • 4
 • 1,6,5,1
 • 9
 • -
 • 7
 • 8,2,6,3,9
 • 9,9
 • 5
 • -
 • 0,1,6
 • Gia Lai
 • 5,6
 • 7
 • 9
 • 7,0,2,8
 • 3,3,9,3
 • 8
 • 1,5,2,1
 • -
 • -
 • 5
 • Ninh Thuận
 • 9
 • 1,9,1
 • 5
 • 5
 • 0
 • 1,7
 • 1,9,5
 • 4
 • 5
 • 6,6,5,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7