Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 29-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 5 1

 • 6 4 4

 • 6 9 5 5

  9 7 0 0

  2 8 8 1

 • 9 0 8 3

 • 8 6 8 6 8

  5 0 5 3 9

  4 6 2 8 0

  8 9 0 4 6

  0 9 2 2 2

  5 2 8 0 7

  2 1 7 0 9

 • 8 9 5 1 6

  9 0 8 6 8

 • 4 8 5 8 2

 • 1 2 2 8 1

 • 0 2 6 3 3 5

 • Phú Yên
 • 1 9

 • 4 5 1

 • 0 1 5 7

  9 1 1 3

  4 0 4 6

 • 3 1 1 9

 • 1 8 5 5 5

  9 5 7 7 0

  5 5 6 1 8

  2 3 6 1 6

  7 1 0 9 3

  8 8 2 2 7

  8 1 2 9 5

 • 9 1 2 2 1

  4 1 2 1 6

 • 9 8 4 0 6

 • 6 9 9 0 2

 • 5 8 1 8 5 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 7,9,0
 • 6
 • 2
 • 5,9
 • 6,4
 • 5,1
 • 8,8
 • -
 • 1,2,0,3,1
 • -
 • Phú Yên
 • 2,6
 • 6,8,6,9,3,9
 • 1,7
 • -
 • 6
 • 1,5,7,1
 • -
 • 0
 • -
 • 3,5
 • TT Huế
 • 8,0
 • 8,8,5
 • 8,2
 • 8
 • 4
 • 3,5
 • 1,4
 • 0
 • 6,6
 • 3,0
 • Phú Yên
 • 7
 • 5,2,5
 • 0
 • 9,1
 • -
 • 5,9
 • 0,1,1,4
 • 2,5
 • 1
 • 1,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7