Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 22-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 5 5

 • 0 1 2

 • 8 5 5 5

  6 9 3 1

  4 6 5 1

 • 8 1 1 4

 • 8 3 4 7 0

  1 2 0 5 7

  8 1 3 8 6

  9 3 5 3 2

  1 0 9 8 9

  9 4 5 6 4

  2 0 0 5 9

 • 7 0 8 5 2

  8 0 4 9 5

 • 4 5 7 1 6

 • 0 6 2 7 0

 • 4 8 8 7 7 1

 • Phú Yên
 • 1 6

 • 0 1 3

 • 4 0 6 2

  7 7 4 0

  9 1 6 7

 • 2 4 0 3

 • 0 3 8 2 8

  9 7 4 8 5

  3 4 3 0 6

  0 9 8 5 7

  2 9 5 2 7

  5 2 6 7 5

  6 2 9 1 3

 • 2 6 8 1 7

  6 0 4 3 0

 • 8 4 9 1 1

 • 4 8 4 9 3

 • 8 9 7 2 3 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • -
 • 6,4,2
 • -
 • 2,1
 • -
 • 2,7,9,5,1,5
 • 4
 • 1,0,0
 • 6,9
 • 5
 • Phú Yên
 • 6,3
 • 1,7,3,3,6
 • 8,7
 • 1,0
 • 0
 • 7
 • 2,7
 • 5
 • 5
 • 3
 • TT Huế
 • 7,7
 • 7,3,5
 • 5,3,1
 • -
 • 6,1
 • 9,5,5
 • 1,8
 • 5
 • -
 • 8,5
 • Phú Yên
 • 3,4
 • 3,1
 • 6
 • 9,1,0,1
 • -
 • 8,7
 • 0,1
 • 1,5,2,6
 • 2
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7