Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 15-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 5 0

 • 6 5 3

 • 4 1 4 4

  7 4 5 3

  3 7 7 8

 • 4 7 7 2

 • 3 1 4 5 3

  7 5 8 8 1

  5 3 6 2 9

  7 6 9 0 6

  6 2 8 2 2

  8 9 5 6 2

  0 8 1 1 0

 • 8 7 5 7 6

  5 9 2 9 0

 • 9 1 2 6 3

 • 5 4 2 0 0

 • 3 9 0 8 0 0

 • Phú Yên
 • 5 0

 • 8 9 0

 • 9 3 6 3

  7 9 4 1

  5 8 0 6

 • 6 3 7 4

 • 6 2 4 0 1

  0 9 0 6 7

  6 1 7 4 8

  5 1 2 7 2

  2 8 7 3 5

  8 9 1 2 2

  7 0 0 8 8

 • 1 0 0 0 8

  1 1 5 6 9

 • 5 1 1 5 5

 • 3 4 2 4 4

 • 1 7 9 6 7 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 0,0,6
 • 0
 • 9,2
 • -
 • 4
 • 3,3,3,0
 • 3,2
 • 6,2,8
 • 1
 • 0
 • Phú Yên
 • 8,1,6
 • -
 • 2
 • 5
 • 4,8,1
 • 5,0
 • 9,7,3
 • 8,2,4
 • 8
 • 0
 • TT Huế
 • 0,0,9,1,5
 • 8
 • 2,6,7
 • 6,5,5,5
 • 4
 • -
 • 7,0
 • -
 • 7
 • 2
 • Phú Yên
 • 9,5
 • 0,4
 • 7,2
 • 6
 • 4,7
 • 5,3
 • 0
 • 6
 • 7,0,4,8
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7