Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 08-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 9 0

 • 6 0 8

 • 8 2 1 0

  3 5 9 0

  7 7 6 2

 • 0 4 7 2

 • 3 6 1 7 7

  1 9 5 0 1

  3 2 8 6 9

  3 0 2 1 4

  4 6 5 3 7

  0 1 6 5 6

  2 4 1 6 5

 • 5 3 6 6 2

  2 1 0 4 1

 • 0 4 4 0 4

 • 1 8 1 8 0

 • 0 3 6 0 1 8

 • Phú Yên
 • 0 5

 • 5 9 6

 • 1 0 5 5

  3 4 1 3

  8 0 6 7

 • 4 0 7 7

 • 7 5 2 9 7

  2 7 1 6 3

  3 2 4 8 7

  5 9 7 8 9

  9 3 0 5 6

  5 1 2 0 8

  8 1 8 8 8

 • 5 2 3 8 2

  3 9 6 3 3

 • 5 1 3 0 5

 • 4 7 9 2 1

 • 3 1 9 3 8 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 4,1,8
 • 8,4,0
 • -
 • 7
 • 1
 • 6
 • 2,9,5,2
 • 7,2
 • 0
 • 0,0
 • Phú Yên
 • 5,8,5
 • 3
 • 1
 • 3
 • -
 • 6,5
 • 3,7
 • 7
 • 0,2,7,9,8
 • 7,6
 • TT Huế
 • 8,1,9,9
 • 4,0
 • 6,7,6
 • -
 • 0,1
 • 6
 • 5
 • 7,3
 • 1,0
 • 6
 • Phú Yên
 • 8
 • 2
 • 8
 • 3,6,1
 • -
 • 0,5,0
 • 5,9
 • 9,8,7,6
 • 0,8
 • 8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7