Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 01-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 4 4

 • 3 0 4

 • 0 0 1 8

  5 8 3 3

  2 9 4 4

 • 2 5 9 1

 • 3 2 3 3 9

  4 6 5 4 8

  5 1 9 3 2

  6 5 7 6 4

  6 2 5 2 1

  5 2 1 8 0

  3 0 0 0 9

 • 7 7 9 2 8

  0 2 5 3 5

 • 5 7 7 0 1

 • 8 3 8 0 4

 • 9 9 2 5 0 1

 • Phú Yên
 • 6 6

 • 3 6 5

 • 6 6 2 3

  6 7 2 1

  2 3 1 9

 • 9 6 3 4

 • 2 7 8 7 1

  7 1 4 1 6

  9 1 0 8 0

  5 6 5 0 3

  7 4 2 9 6

  7 8 8 5 8

  6 6 7 3 8

 • 7 5 0 5 4

  5 7 8 8 4

 • 5 3 3 5 9

 • 6 8 4 2 4

 • 7 6 5 3 3 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 1,4,1,9,4
 • 8
 • 8,1
 • 5,9,2,3
 • 8,4,4
 • -
 • 4
 • -
 • 0
 • 1
 • Phú Yên
 • 3
 • 6,9
 • 4,3,1
 • 4,8,4
 • -
 • 9,4,8
 • 5,6
 • 1
 • 4,0
 • 6
 • TT Huế
 • 8
 • 0,0,2,9
 • 3
 • 3
 • 0,6,4,0,4
 • 3
 • -
 • -
 • 2,4,1
 • 3,0
 • Phú Yên
 • 8
 • 7,2
 • -
 • 0,2
 • 3,2,5,8,3
 • 6
 • 1,9,6
 • -
 • 5,3
 • 5,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7