Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 25-10-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 2 2

 • 3 0 4

 • 7 5 9 5

  1 1 2 0

  0 3 9 2

 • 3 1 2 8

 • 9 0 1 1 2

  7 9 1 2 3

  6 7 2 8 9

  9 7 8 2 5

  0 4 2 1 7

  5 5 3 2 2

  8 7 2 2 3

 • 2 7 9 2 4

  0 7 2 4 2

 • 1 6 5 6 3

 • 1 8 3 7 3

 • 6 2 2 7 2 6

 • Phú Yên
 • 8 0

 • 5 6 4

 • 2 2 4 5

  4 2 4 9

  1 7 8 5

 • 5 5 7 8

 • 8 8 7 9 0

  3 7 3 7 3

  6 4 3 5 0

  2 2 5 5 4

  1 3 9 8 2

  8 3 1 2 0

  6 1 7 5 4

 • 4 8 8 5 4

  0 1 4 4 0

 • 5 2 0 9 8

 • 2 5 7 9 1

 • 9 7 7 1 2 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 4
 • 2,7
 • 6,4,3,5,2,3,8,0,2
 • -
 • 2
 • -
 • 3
 • 3
 • 9
 • 5,2
 • Phú Yên
 • -
 • -
 • 3,0
 • -
 • 0,5,9
 • 4,0,4,4
 • 4
 • 3,8
 • 2,5,0
 • 1,8,0
 • TT Huế
 • 2
 • -
 • 4,1,2,9,2
 • 7,6,2,2
 • 2,0
 • 2,9
 • 2
 • 1
 • 2
 • 8
 • Phú Yên
 • 4,9,5,2,8
 • 9
 • 8
 • 2,7
 • 5,5,5,6
 • 4,8
 • -
 • -
 • 9,7
 • 4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7