Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 18-10-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 0 7

 • 6 8 7

 • 6 0 2 5

  0 5 8 8

  7 6 4 0

 • 9 5 3 6

 • 5 3 2 4 3

  1 3 1 5 7

  5 1 9 1 1

  6 4 7 8 4

  4 0 2 7 5

  3 2 6 2 1

  9 5 3 4 8

 • 3 4 7 2 8

  0 6 8 2 2

 • 7 5 3 0 9

 • 5 3 0 8 5

 • 6 4 4 0 6 4

 • Phú Yên
 • 6 3

 • 7 6 3

 • 3 5 6 3

  4 4 5 4

  5 6 2 5

 • 5 0 5 2

 • 5 7 5 2 6

  8 2 9 7 8

  2 7 9 8 9

  2 7 7 7 9

  2 9 2 1 9

  5 0 5 3 2

  1 2 7 6 9

 • 8 1 5 3 6

  3 2 2 6 4

 • 9 7 3 3 5

 • 6 1 8 5 4

 • 9 4 6 1 7 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 9,7
 • 1
 • 8,2,1,5
 • 6
 • 3,8,0
 • 7
 • 4
 • 5
 • 5,4,8,7
 • -
 • Phú Yên
 • -
 • 9
 • 6,5
 • 5,6,2
 • -
 • 4,2,4
 • 4,9,3,3,3
 • 0,8,9
 • 9
 • -
 • TT Huế
 • 4
 • 1,2
 • 2
 • 4
 • 6,8
 • 8,7,2
 • 3
 • 5,8,0
 • 2,4,8
 • 0
 • Phú Yên
 • 7
 • -
 • 3,5
 • 6,6,6
 • 5,6,5
 • 3,2
 • 3,2
 • -
 • 7
 • 8,7,1,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7