Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 13-10-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 1 2

 • 8 9 5

 • 2 1 3 7

  6 1 6 4

  5 5 7 6

 • 0 9 8 9

 • 6 4 8 1 0

  0 2 2 3 7

  6 9 2 6 9

  8 7 2 9 4

  9 0 8 3 0

  8 9 0 5 3

  9 9 4 9 7

 • 5 6 9 4 2

  5 4 0 8 1

 • 0 1 0 4 9

 • 3 5 2 0 0

 • 5 9 9 1 2 6

 • Khánh Hòa
 • 6 7

 • 9 2 8

 • 5 4 4 9

  6 8 4 7

  7 3 7 8

 • 1 4 6 9

 • 3 1 6 2 3

  2 2 9 5 4

  5 2 0 0 3

  4 0 0 7 5

  9 2 2 5 5

  8 1 3 2 6

  5 4 0 9 6

 • 4 2 6 4 0

  9 0 7 9 4

 • 3 4 1 3 7

 • 3 0 8 4 9

 • 9 6 3 1 6 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 0
 • 0,2
 • 6
 • 7,0,7
 • 9,2
 • 3
 • 9,4
 • 6
 • 1,9
 • 4,7,5
 • Khánh Hòa
 • 3
 • -
 • 3,6,8
 • 7
 • 9,0,9,7
 • 4,5
 • 7,9,7
 • 5,8
 • -
 • 4,6
 • Đà Nẵng
 • 0,1,3
 • 8
 • 4,1
 • 5
 • 9,6
 • 9
 • 2,7
 • 3,9,3
 • -
 • 4,6,8
 • Khánh Hòa
 • 4
 • -
 • -
 • 2,0
 • 9,5
 • 7,5
 • 2,9
 • 6,3,4,6
 • 7,2
 • 4,6,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7