Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 06-10-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 3 8

 • 3 1 7

 • 8 8 2 1

  4 4 5 3

  4 7 2 8

 • 2 2 3 5

 • 0 8 6 9 8

  1 3 7 8 7

  8 5 1 8 7

  4 7 5 4 9

  0 2 3 0 3

  4 8 8 8 7

  7 7 7 6 0

 • 7 6 6 9 6

  9 0 4 8 0

 • 1 2 1 9 2

 • 8 6 0 7 7

 • 4 5 2 8 8 3

 • Khánh Hòa
 • 5 8

 • 1 3 3

 • 5 8 5 9

  5 7 1 5

  8 9 8 2

 • 6 4 4 6

 • 4 4 3 5 8

  9 6 9 3 3

  2 6 4 3 2

  5 1 5 7 4

  6 0 5 3 8

  4 1 2 6 7

  3 4 2 9 3

 • 0 3 7 9 6

  8 3 2 8 1

 • 4 9 6 0 7

 • 7 0 2 1 0

 • 6 4 8 3 6 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 3
 • 7
 • 1,8
 • 5,8
 • 9
 • 3
 • 0
 • 7
 • 3,0,7,7,7
 • 2,6,8
 • Khánh Hòa
 • 7
 • 0,5
 • -
 • 3,2,8,3
 • 6
 • 8,9,8
 • 2,7
 • 4
 • 1,2
 • 6,3
 • Đà Nẵng
 • 8,6
 • 2
 • 9
 • 8,0,5
 • -
 • 3
 • 9
 • 7,8,8,8,1
 • 9,2,3
 • 4
 • Khánh Hòa
 • 1
 • 8
 • 6,3,8
 • 3,9,3
 • 7
 • 1
 • 9,4
 • 0,6
 • 5,3,5
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7