Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 29-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 8 7

 • 5 1 3

 • 3 4 5 2

  3 8 4 8

  0 1 2 1

 • 8 4 0 7

 • 0 4 5 7 0

  0 2 0 4 7

  7 7 3 7 3

  9 6 3 4 3

  2 0 1 8 8

  9 8 7 8 8

  7 3 5 6 9

 • 8 1 0 3 9

  6 6 4 1 5

 • 1 5 4 1 9

 • 9 8 9 1 2

 • 3 9 5 5 4 8

 • Khánh Hòa
 • 8 5

 • 2 6 9

 • 8 6 1 7

  2 6 9 5

  4 5 1 5

 • 8 6 3 7

 • 0 5 2 0 5

  9 2 4 8 1

  5 7 6 9 0

  7 4 3 6 1

  2 0 4 3 8

  0 2 6 4 1

  4 6 0 5 2

 • 7 1 3 7 3

  8 1 4 3 7

 • 1 4 6 7 3

 • 7 8 4 5 0

 • 6 8 2 0 4 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 7
 • 2,9,5,3
 • 1
 • 9
 • 8,7,3,8
 • 2
 • 9
 • 0,3
 • 8,8,7
 • -
 • Khánh Hòa
 • 5
 • 7,5
 • -
 • 7,8,7
 • 1,1
 • 0,2
 • 1,9
 • 3,3
 • 1,5
 • 0,5
 • Đà Nẵng
 • 7
 • 2
 • 1,5
 • 7,4,1
 • -
 • 1
 • -
 • 4,0,8
 • 4,8,8,4
 • 1,3,6
 • Khánh Hòa
 • 5,9
 • 4,8,6,4
 • 5
 • 7,7
 • -
 • 0,9,1,8
 • -
 • 3,3,1
 • 3
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7