Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 22-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 7 1

 • 5 6 0

 • 7 7 7 9

  0 7 0 2

  3 1 4 1

 • 5 7 1 6

 • 5 8 7 6 2

  5 2 2 1 5

  8 1 2 2 2

  2 7 6 9 5

  3 1 6 2 7

  1 2 1 7 7

  9 3 9 0 2

 • 5 0 0 8 2

  7 5 0 8 7

 • 3 1 1 5 6

 • 3 4 0 9 7

 • 2 4 1 5 0 8

 • Khánh Hòa
 • 4 0

 • 3 2 9

 • 5 2 8 1

  5 1 6 9

  3 7 6 2

 • 9 0 9 9

 • 0 3 0 6 0

  0 9 4 4 6

  2 5 9 5 6

  9 0 5 7 7

  1 1 3 0 7

  8 6 9 8 9

  6 8 6 2 0

 • 8 6 2 3 4

  2 5 3 8 2

 • 6 0 8 2 5

 • 9 7 8 3 2

 • 6 7 6 1 1 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 8,2,2
 • 5,6
 • 2,7
 • -
 • 1
 • 6
 • 2,0
 • 7,9,1
 • 2,7
 • 7,5
 • Khánh Hòa
 • 7
 • 7
 • 5,0,9
 • 2,4
 • 6,0
 • 6
 • 0,9,2
 • 7
 • 2,9,1
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 6
 • 4,7
 • 8,6,2,0,0
 • -
 • -
 • 1,9
 • 5,1
 • 9,8,2,7
 • 0
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 6,2,4
 • 8
 • 3,8,6
 • -
 • 3
 • 2
 • 4,5
 • 1,7,0
 • -
 • 8,9,6,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7