Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 15-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 4 2

 • 1 5 7

 • 6 1 5 6

  4 8 3 6

  7 1 1 7

 • 3 3 1 9

 • 8 0 6 7 8

  5 8 6 1 5

  1 4 7 0 5

  0 2 5 7 8

  3 5 0 5 8

  7 4 9 0 9

  3 3 7 4 7

 • 6 1 5 9 9

  9 4 7 6 4

 • 6 3 6 3 2

 • 5 1 3 1 1

 • 4 8 8 0 6 0

 • Khánh Hòa
 • 1 9

 • 0 3 2

 • 0 8 9 6

  5 2 4 1

  5 8 2 2

 • 5 3 6 2

 • 4 1 1 7 0

  3 2 8 2 1

  4 8 2 7 8

  2 0 4 3 1

  7 0 2 5 8

  6 3 2 7 0

  8 9 7 5 2

 • 0 9 7 2 5

  6 1 3 0 3

 • 0 6 4 0 9

 • 5 0 5 2 1

 • 7 1 8 8 9 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 5,9
 • 1,5,9,7
 • -
 • 2,6
 • 7,2
 • 8,6,7
 • 0,4
 • 8,8
 • -
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 9,3
 • 9
 • 1,5,1,2
 • 1,2
 • 1
 • 8,2
 • 2
 • 0,8,0
 • -
 • 6,6
 • Đà Nẵng
 • 6
 • 1
 • 3,4
 • -
 • 6
 • 1,0
 • 5,3
 • 4,1,5
 • 7,7,5
 • 9,0,1
 • Khánh Hòa
 • 7,7
 • 2,2,3,4
 • 5,6,2,3
 • 0
 • -
 • 2
 • 9,9
 • -
 • 7,5
 • 0,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7