Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 14-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 2 0

 • 7 5 2

 • 3 4 0 0

  1 1 1 0

  3 7 6 1

 • 5 1 3 7

 • 6 2 6 1 8

  3 0 5 0 5

  6 3 0 2 3

  9 2 9 8 0

  1 9 7 7 6

  8 6 0 2 9

  1 3 6 4 3

 • 3 7 3 2 5

  8 3 2 8 4

 • 8 4 8 5 6

 • 7 9 7 2 0

 • 9 2 2 7 4 1

 • Quảng Nam
 • 2 6

 • 2 9 1

 • 0 2 1 3

  3 2 9 5

  7 9 8 1

 • 8 9 5 2

 • 1 7 9 4 9

  1 3 7 7 1

  8 9 4 5 8

  9 4 9 3 6

  0 5 6 2 4

  7 2 2 1 8

  5 4 9 0 3

 • 5 6 6 8 1

  4 1 9 8 4

 • 6 9 8 2 0

 • 7 9 7 8 7

 • 9 5 2 6 4 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 5,0
 • 8,0
 • 0,5,3,9,0
 • 7
 • 1,3
 • 6,2
 • 1
 • 6
 • 4,0
 • -
 • Quảng Nam
 • 3
 • 8,3
 • 0,4,6
 • 6
 • 1,9
 • 8,2
 • -
 • 1
 • 7,1,4,1
 • 5,1
 • Đắc Lắc
 • 2,8,0,1,2
 • 4,6
 • 5
 • 2,4
 • 8
 • 2,0
 • 5,7
 • 3
 • 1
 • 2
 • Quảng Nam
 • 2
 • 4,8,7,8,9
 • 5
 • 0,1
 • 8,2
 • 9
 • 3,2
 • 8
 • 5,1
 • 4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7