Trang chủ >> Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 08-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 3 0

 • 9 9 0

 • 6 7 8 4

  8 6 0 1

  2 6 1 0

 • 9 5 8 0

 • 4 9 4 1 5

  7 4 2 1 4

  2 3 3 2 7

  3 5 3 7 9

  4 2 3 2 5

  8 6 0 1 4

  9 5 2 8 7

 • 3 9 0 3 8

  0 9 7 2 8

 • 5 3 8 6 2

 • 9 5 2 5 8

 • 2 7 3 9 6 8

 • Khánh Hòa
 • 6 7

 • 5 8 1

 • 6 2 4 2

  7 0 3 2

  6 3 7 9

 • 5 8 2 2

 • 1 0 5 1 7

  8 3 5 0 0

  1 0 4 6 8

  1 1 0 1 4

  9 5 3 9 6

  7 2 0 3 1

  4 9 2 6 7

 • 4 2 9 6 8

  1 1 6 9 6

 • 9 1 3 7 1

 • 3 0 1 2 6

 • 7 8 3 7 7 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 1
 • 5,4,4,0
 • 8,7,5
 • 8,0
 • -
 • 8
 • 8,2
 • 9
 • 7,0,4
 • 0
 • Khánh Hòa
 • 0
 • 7,4
 • 6,2
 • 1,2
 • 2
 • -
 • 8,8,7,7
 • 7,1,9
 • 1
 • 6,6
 • Đà Nẵng
 • 8,1,9,3
 • 0
 • 6
 • -
 • 1,1,8
 • 1,2
 • -
 • 2,8
 • 6,5,3,2
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 0
 • 7,3,8
 • 2,4,3
 • -
 • 1
 • -
 • 2,9,9
 • 7,1,6,6
 • 6,6
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7