Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 01-09-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 7 0

 • 4 8 6

 • 3 0 1 4

  2 4 8 5

  9 7 6 8

 • 9 9 2 2

 • 2 7 7 1 0

  2 0 1 8 3

  3 9 2 7 0

  0 0 2 6 1

  7 0 1 3 9

  3 7 6 7 0

  6 8 8 2 7

 • 9 8 0 4 1

  3 0 9 1 3

 • 4 5 1 9 7

 • 0 5 6 4 1

 • 7 8 4 0 8 2

 • Khánh Hòa
 • 9 1

 • 2 2 7

 • 0 4 8 5

  6 6 5 5

  8 5 7 8

 • 7 1 4 5

 • 7 7 3 9 9

  8 8 4 1 7

  9 3 9 3 0

  8 1 2 5 1

  8 5 5 8 1

  7 1 7 1 0

  8 4 0 7 5

 • 6 1 6 3 2

  0 5 6 1 1

 • 7 7 0 8 0

 • 0 7 6 8 5

 • 7 0 9 5 4 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • -
 • 3,0,4
 • 7,2
 • 9
 • 1,1
 • -
 • 1,8
 • 0,0,0
 • 2,3,5,6
 • 7
 • Khánh Hòa
 • -
 • 1,7,0
 • 7
 • 2,0
 • 7,5
 • 1,5
 • -
 • 5,8
 • 5,0,1,5
 • 9,1
 • Đà Nẵng
 • 1,7,7,7
 • 4,4,6
 • 8,2
 • 1,8
 • 1
 • 8
 • 8
 • 9,2
 • 6
 • 3
 • Khánh Hòa
 • 8,3,1
 • 1,5,8,9
 • 3
 • -
 • -
 • 8,7,4,8,5
 • -
 • 4,1,2
 • 7
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7