Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 23-07-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 3 3

 • 6 4 3

 • 6 5 0 2

  7 4 1 7

  8 3 0 8

 • 6 6 5 2

 • 2 3 7 5 7

  5 5 3 0 2

  9 6 8 7 5

  4 9 7 5 5

  9 2 8 3 4

  4 5 8 5 0

  1 3 7 5 9

 • 3 7 9 2 8

  5 7 2 8 2

 • 1 4 4 6 2

 • 2 2 1 3 3

 • 3 2 9 3 4 6

 • Ninh Thuận
 • 9 8

 • 7 6 7

 • 4 7 1 3

  1 1 7 0

  2 9 7 0

 • 4 3 1 0

 • 6 5 1 1 4

  9 1 5 2 4

  1 2 1 6 4

  9 9 1 2 5

  0 8 0 3 3

  3 4 2 4 5

  7 6 5 7 6

 • 5 1 0 7 0

  4 0 5 5 4

 • 5 4 9 2 6

 • 2 2 2 6 1

 • 2 8 9 3 5 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 2,2,8
 • 7
 • 8
 • 3,4,3
 • 6,3
 • 7,5,0,9,2
 • 2
 • 5
 • 2
 • -
 • Ninh Thuận
 • -
 • 4,0,3
 • 6,4,5
 • 3
 • 5
 • 4,4
 • 1,4,7
 • 0,6,0,0
 • -
 • 8
 • Gia Lai
 • 5
 • -
 • 6,8,0,5,0
 • 3,4,3
 • 3
 • 7,5
 • 4
 • 5,1
 • 2,0
 • 5
 • Ninh Thuận
 • 7,1,7,7
 • 6
 • -
 • 3,1
 • 5,5,1,2,6
 • 2,4
 • 2,7
 • 6
 • 9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7