Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 21-07-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 4 4

 • 1 5 9

 • 0 0 7 5

  3 7 8 7

  1 1 4 8

 • 5 1 2 8

 • 0 6 0 1 1

  3 0 2 3 4

  4 5 6 4 6

  6 4 2 2 4

  8 6 1 1 8

  4 6 6 6 6

  0 9 6 1 4

 • 4 2 0 5 0

  7 5 7 2 9

 • 6 5 2 4 6

 • 5 8 3 4 0

 • 4 4 1 6 8 3

 • Khánh Hòa
 • 7 1

 • 8 8 7

 • 5 7 1 9

  1 3 1 8

  9 4 7 2

 • 7 0 0 3

 • 0 4 5 4 5

  5 3 3 5 5

  5 8 8 0 6

  4 2 3 4 9

  2 6 3 4 8

  3 7 3 3 0

  2 5 4 0 2

 • 3 8 4 8 9

  6 7 8 0 9

 • 4 5 7 1 6

 • 9 0 8 7 4

 • 6 1 0 2 2 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • -
 • 1,8,4
 • 9,4,8
 • 4
 • 0,6,6,8,4
 • 0,9
 • 6
 • 5
 • 3,7
 • -
 • Khánh Hòa
 • 9,6,2,3
 • 6,9,8
 • 8
 • 0
 • 5,9,8
 • 5
 • -
 • 4,2,1
 • 9,7
 • -
 • Đà Nẵng
 • 4,5
 • 1
 • -
 • 8
 • 3,2,1,4
 • 7
 • 4,4,6
 • 8
 • 1,2,4
 • 2,5
 • Khánh Hòa
 • 3
 • 7
 • 0,7
 • 0
 • 7
 • 4,5
 • 1,0
 • 8
 • 2,4,1
 • 8,0,4,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7