Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 16-07-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 6 4

 • 8 9 1

 • 8 9 4 8

  9 8 8 9

  6 5 3 6

 • 6 2 4 4

 • 3 6 0 0 4

  5 9 9 7 1

  8 1 1 6 8

  9 2 2 6 2

  8 0 6 1 4

  7 8 6 4 3

  6 4 7 5 8

 • 3 0 8 9 8

  8 4 4 2 1

 • 4 8 0 9 6

 • 9 3 0 1 4

 • 8 8 0 9 9 0

 • Ninh Thuận
 • 1 7

 • 2 3 8

 • 9 5 7 1

  1 0 4 4

  0 8 0 1

 • 3 7 6 9

 • 3 9 5 7 0

  7 7 8 9 9

  8 2 3 8 4

  4 2 3 4 0

  7 5 9 9 2

  4 7 4 6 2

  5 4 2 0 4

 • 9 2 8 3 6

  7 8 5 6 1

 • 5 2 4 7 6

 • 2 1 7 2 4

 • 2 8 9 3 8 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 4
 • 4,4
 • 1
 • 6
 • 3,4,8
 • 8
 • 8,2,4
 • 1
 • 9
 • 0,6,8,1
 • Ninh Thuận
 • 4,1
 • 7
 • 4
 • 6,8
 • 0,4
 • -
 • 1,2,9
 • 6,0,1
 • 5,4
 • 9,2
 • Gia Lai
 • 9
 • 2,7,9
 • 6
 • 4
 • 1,0,1,4,6
 • -
 • 9,3
 • -
 • 9,6,5,4
 • 8
 • Ninh Thuận
 • 7,4
 • 6,7,0
 • 9,6
 • -
 • 2,8,0,4
 • 8
 • 7,3
 • 1
 • 3
 • 9,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7