Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 09-07-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 6 5

 • 7 6 9

 • 4 3 3 4

  0 4 7 6

  5 5 4 8

 • 6 7 8 4

 • 7 0 9 9 4

  9 1 5 7 2

  6 7 0 3 8

  3 5 4 0 6

  5 0 3 4 7

  5 1 3 2 2

  0 4 2 2 7

 • 8 0 2 9 8

  3 7 3 2 6

 • 2 7 3 6 3

 • 5 7 4 2 4

 • 4 8 4 2 7 7

 • Ninh Thuận
 • 2 3

 • 1 3 1

 • 3 2 3 9

  9 7 1 3

  6 3 2 8

 • 6 7 8 3

 • 4 0 8 7 8

  7 8 9 0 2

  8 9 5 1 5

  3 5 6 0 9

  9 0 0 0 9

  7 2 4 0 3

  1 2 1 5 6

 • 6 7 1 0 0

  0 7 9 2 9

 • 2 3 1 3 8

 • 3 6 2 3 4

 • 3 3 6 1 2 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 6
 • -
 • 4,6,2,7
 • 8,4
 • 7,8
 • -
 • 3,9,5
 • 7,2,6
 • 4
 • 8,4
 • Ninh Thuận
 • 0,2,9,9,3
 • 5,3
 • 3,9,8,3
 • 4,8,9,1
 • -
 • 6
 • -
 • 8
 • 3
 • -
 • Gia Lai
 • -
 • -
 • 7,2
 • 6
 • 2,9,8,3
 • 6
 • 2,0,7
 • 7,4,2
 • 9,3,4
 • 6
 • Ninh Thuận
 • 0
 • 3
 • 0
 • 2,0,8,1,2
 • 3
 • 1
 • 5
 • -
 • 3,7,2
 • 2,0,0,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7