Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 02-07-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 4 0

 • 6 2 6

 • 3 4 9 0

  6 4 3 2

  8 9 2 5

 • 7 5 6 4

 • 7 1 6 2 7

  6 9 2 2 2

  3 2 1 1 6

  4 8 6 5 6

  2 2 1 9 9

  2 8 2 5 8

  7 9 5 0 7

 • 7 6 7 6 9

  0 6 3 6 1

 • 8 1 8 6 2

 • 1 3 0 3 6

 • 4 9 4 0 5 9

 • Ninh Thuận
 • 3 1

 • 9 2 0

 • 9 6 4 3

  2 9 1 6

  8 3 5 2

 • 3 5 5 2

 • 7 7 0 6 2

  8 4 3 1 3

  4 7 1 4 1

  4 3 5 8 8

  3 6 2 8 4

  7 4 7 6 1

  0 6 6 8 7

 • 1 5 6 8 8

  3 2 3 7 6

 • 4 5 6 7 7

 • 2 7 8 0 1

 • 3 8 2 3 9 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 7
 • 6
 • 7,2,5,6
 • 6,2
 • 0
 • 9,6,8
 • 2,9,1,4
 • -
 • -
 • 9,0
 • Ninh Thuận
 • 1
 • 3,6
 • 0
 • 1
 • 1,3
 • 2,2
 • 2,1
 • 7,6
 • 8,8,4,7
 • 6
 • Gia Lai
 • 9,4
 • 6
 • 6,2,3
 • -
 • 6
 • 2
 • 3,1,5,2
 • 2,0
 • 5
 • 5,6,9
 • Ninh Thuận
 • 2
 • 0,4,6,3
 • 6,5,5
 • 1,4
 • 8
 • -
 • 9,7,1
 • 7,8
 • 8,8
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7