Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 25-06-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 7 9

 • 3 5 9

 • 9 8 3 5

  4 2 6 2

  1 3 0 7

 • 1 8 1 1

 • 6 0 3 1 6

  3 7 4 9 3

  1 7 2 9 9

  9 1 2 0 3

  1 8 9 7 1

  0 2 3 1 0

  4 3 9 8 2

 • 6 2 7 9 6

  3 0 5 6 8

 • 5 5 0 2 5

 • 0 0 3 3 8

 • 6 2 5 9 0 3

 • Ninh Thuận
 • 4 2

 • 9 4 2

 • 3 5 8 2

  3 8 1 2

  6 2 4 0

 • 3 5 5 8

 • 2 9 5 6 2

  3 2 0 0 5

  3 7 4 7 1

  8 8 5 2 8

  5 3 6 4 8

  5 1 4 4 0

  4 7 9 2 5

 • 1 8 1 0 5

  1 6 7 5 6

 • 2 1 5 8 1

 • 6 7 0 2 7

 • 1 6 3 3 5 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 3,3,7
 • 6,0,1
 • 5
 • 8,5
 • -
 • 9
 • 8,2
 • 1,9
 • 2
 • 6,3,9
 • Ninh Thuận
 • 5,5
 • 2
 • 7,8,5
 • -
 • 8,0,0,2,2
 • 3,6,8
 • 2
 • 1
 • 1,2
 • -
 • Gia Lai
 • 1
 • 7,1
 • 8,6
 • 0,9,0
 • -
 • 2,3
 • 9,1
 • 0
 • 3,6
 • 9,5,7
 • Ninh Thuận
 • 4,4
 • 8,7
 • 6,8,1,4,4
 • 5
 • -
 • 0,0,2
 • 5
 • 2
 • 2,4,5
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7