Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 18-06-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 2 9

 • 9 8 7

 • 5 8 6 5

  0 6 5 0

  7 3 6 5

 • 8 0 4 7

 • 1 3 0 0 5

  8 2 6 5 8

  5 2 2 5 7

  9 8 7 9 5

  5 5 6 3 3

  0 9 2 7 1

  0 7 1 2 0

 • 3 9 8 8 0

  9 9 4 3 2

 • 7 4 8 9 6

 • 0 3 4 2 0

 • 7 7 1 9 1 5

 • Ninh Thuận
 • 0 0

 • 1 2 7

 • 1 8 0 0

  0 8 2 1

  2 3 9 6

 • 0 1 1 1

 • 4 7 8 2 0

  3 8 4 8 6

  4 7 9 5 1

  6 8 7 4 4

  8 7 1 9 0

  5 1 8 3 9

  7 1 7 0 4

 • 4 5 0 4 0

  8 3 3 0 0

 • 0 2 9 3 5

 • 6 8 3 7 6

 • 3 0 3 7 2 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 5
 • 5
 • 0,0,9
 • 2,3
 • 7
 • 8,7,0
 • 5,5
 • 1
 • 0,7
 • 6,5
 • Ninh Thuận
 • 0,4,0,0
 • 1
 • 9,0,1,7
 • 5,9
 • 0,4
 • 1
 • -
 • 6
 • 6
 • 0,6
 • Gia Lai
 • 2,8,2,5
 • 7
 • 3
 • 3
 • -
 • 1,0,9,6,6
 • 9
 • 5,4,8
 • 5
 • 2
 • Ninh Thuận
 • 4,0,2,9,0,0
 • 5,1,2
 • -
 • -
 • 4,0
 • 3
 • 7,8,9
 • 2
 • -
 • 2,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7