Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 11-06-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 4 4

 • 4 0 1

 • 5 9 1 4

  6 8 6 4

  2 9 9 7

 • 2 0 2 4

 • 5 9 9 6 1

  4 2 3 5 4

  8 1 0 1 7

  6 2 0 3 0

  7 8 0 5 8

  1 6 4 8 9

  8 3 2 5 3

 • 0 8 9 3 1

  0 8 1 5 9

 • 7 4 5 7 3

 • 1 5 0 2 8

 • 8 0 9 4 1 6

 • Ninh Thuận
 • 6 2

 • 9 5 8

 • 0 2 2 7

  2 9 4 1

  0 8 3 8

 • 1 5 1 3

 • 8 8 4 4 5

  3 6 3 9 1

  9 2 1 9 8

  1 0 5 5 3

  4 3 7 8 9

  1 9 7 8 2

  3 8 5 4 3

 • 6 6 3 9 0

  7 1 3 8 5

 • 1 1 9 6 9

 • 2 1 1 4 4

 • 6 0 7 4 2 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 1
 • 6,7,4
 • 8,4
 • 1,0
 • 4
 • 9,4,8,3
 • 1,4
 • 3
 • 9
 • 7
 • Ninh Thuận
 • -
 • 3
 • 8,7
 • 8
 • 4,5,3,1
 • 3,8
 • 9,2
 • -
 • 5,9,2
 • 0,1,8
 • Gia Lai
 • 3
 • 3,6,0
 • -
 • 7,5
 • 5,2,1,6,4
 • -
 • 1
 • 1,9
 • 2,5
 • 5,8
 • Ninh Thuận
 • 9
 • 9,4
 • 8,6
 • 5,4,1
 • 4
 • 8,4
 • -
 • 2
 • 2,9,3,5
 • 6,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7