Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 14-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 0 0

 • 3 3 3

 • 7 2 5 6

  0 3 8 5

  9 9 3 6

 • 7 4 7 3

 • 0 6 9 6 7

  2 2 4 8 2

  6 4 0 6 3

  2 6 2 8 2

  8 7 1 0 6

  1 1 0 6 7

  6 6 0 5 8

 • 1 4 7 6 2

  1 1 1 7 0

 • 5 3 8 2 1

 • 3 5 3 4 9

 • 2 6 4 8 0 2

 • Ninh Thuận
 • 5 5

 • 6 3 2

 • 8 4 8 8

  5 9 1 9

  9 6 4 6

 • 1 3 1 1

 • 9 2 5 7 9

  6 4 0 2 8

  0 9 1 2 7

  4 3 2 4 4

  9 6 5 9 5

  7 9 7 1 5

  3 4 5 5 6

 • 7 6 2 5 5

  4 2 8 6 8

 • 0 1 9 7 6

 • 9 7 7 1 1

 • 7 2 4 8 5 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 2,6,0
 • -
 • 1
 • 6,3
 • 9
 • 8,6
 • 2,7,3,7
 • 0,3
 • 2,2,5
 • -
 • Ninh Thuận
 • -
 • 1,5,1,9
 • 8,7
 • 2
 • 4,6
 • 4,5,6,5
 • 8
 • 6,9
 • 8
 • 5
 • Gia Lai
 • 7,0
 • 2
 • 0,6,8,8
 • 6,7,3
 • -
 • 8
 • 0,5,3
 • 6,6
 • 5
 • 4
 • Ninh Thuận
 • -
 • 1,1
 • 3
 • -
 • 5,4
 • 5,9,1,5
 • 7,5,4
 • 2
 • 6,2,8
 • 7,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7