Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 12-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 5 7

 • 5 0 7

 • 5 8 6 7

  1 8 8 3

  6 2 2 0

 • 6 1 6 1

 • 6 4 3 0 8

  1 1 2 9 5

  8 4 5 0 0

  6 8 0 3 8

  8 0 0 0 3

  8 7 2 2 0

  6 7 8 3 2

 • 2 9 0 5 6

  8 9 2 5 3

 • 3 2 7 6 0

 • 1 1 7 9 7

 • 6 5 7 9 9 0

 • Khánh Hòa
 • 1 5

 • 3 8 7

 • 0 1 3 9

  1 8 7 9

  3 4 6 3

 • 3 5 2 6

 • 2 7 9 2 3

  8 3 8 5 7

  8 3 8 0 9

  5 8 7 4 7

  2 2 6 8 7

  9 8 2 0 6

  1 9 4 7 2

 • 3 4 1 7 3

  4 1 7 3 8

 • 9 3 8 4 4

 • 3 9 2 3 2

 • 9 5 1 9 2 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 8,0,3,7
 • -
 • 0,0
 • 8,2
 • -
 • 6,3,7
 • 0,1,7
 • -
 • 3
 • 0,7,5
 • Khánh Hòa
 • 9,6
 • 5
 • 2,3,6
 • 2,8,9
 • 4,7
 • 7
 • 3
 • 3,2,9
 • 7,7
 • -
 • Đà Nẵng
 • 9,6,0,2,2
 • 6
 • 3
 • 5,0,8
 • -
 • 9
 • 5
 • 9,6,0,5
 • 0,3
 • -
 • Khánh Hòa
 • -
 • -
 • 2,3,7
 • 7,2,6
 • 4
 • 1
 • 0,2
 • 5,4,8,8
 • 3
 • 0,3,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7