Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 11-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 8 6

 • 4 0 7

 • 8 2 2 8

  5 0 9 6

  9 2 4 6

 • 1 4 8 8

 • 1 1 9 2 6

  6 9 3 7 5

  4 9 7 9 9

  7 9 6 8 9

  8 1 0 3 8

  2 3 5 5 8

  6 5 4 3 9

 • 0 8 1 5 1

  2 2 1 8 0

 • 9 2 9 6 4

 • 5 9 2 2 4

 • 7 0 1 1 7 1

 • Quảng Nam
 • 8 8

 • 1 6 3

 • 6 6 9 4

  7 0 8 7

  8 5 3 2

 • 4 7 2 8

 • 5 1 5 1 2

  3 5 3 6 2

  4 0 8 6 6

  7 8 6 9 8

  6 9 5 5 4

  6 4 8 8 1

  0 7 2 6 0

 • 7 9 0 4 3

  0 4 4 7 4

 • 0 8 3 2 3

 • 8 9 1 2 4

 • 3 5 6 8 0 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 7
 • -
 • 4,6,8
 • 8,9
 • 6
 • 1,8
 • 4
 • 1,5
 • 0,9,8,6
 • 9,6
 • Quảng Nam
 • 0
 • 2
 • 4,3,8
 • 2
 • 3
 • 4
 • 2,6,0,3
 • 4
 • 1,7,8
 • 8,4
 • Đắc Lắc
 • 8
 • 7,5
 • -
 • -
 • 2,6
 • 7
 • 2,9,4,8
 • 0
 • 3,5,8,2
 • 9,8,3
 • Quảng Nam
 • 0,6
 • 8
 • 1,6,3
 • 2,4,6
 • 2,7,5,9
 • -
 • 6
 • 8
 • 9,2,8
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7