Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 10-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 2 7

 • 7 6 9

 • 3 5 2 3

  6 1 3 8

  2 9 3 5

 • 1 5 7 3

 • 3 4 2 4 5

  4 0 5 0 0

  0 5 4 6 6

  1 5 6 4 3

  8 2 5 8 6

  7 4 3 6 2

  6 1 1 7 5

 • 6 4 3 9 5

  0 5 0 0 4

 • 0 3 6 4 8

 • 1 6 6 5 6

 • 8 7 3 7 3 2

 • Phú Yên
 • 0 6

 • 5 4 7

 • 6 4 8 7

  2 5 8 0

  5 4 1 8

 • 4 6 4 6

 • 4 9 4 7 4

  3 5 0 2 0

  1 9 9 5 8

  8 9 8 7 6

  8 3 3 2 9

  5 9 1 5 8

  3 2 2 9 5

 • 7 7 7 9 8

  7 2 5 6 3

 • 1 0 4 9 2

 • 6 9 4 5 5

 • 8 0 7 8 6 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 4,0
 • -
 • 3,7
 • 2,8,5
 • 8,5,3
 • 6
 • 6,2,9
 • 5,3
 • 6
 • 5
 • Phú Yên
 • 6
 • 8
 • 0,9
 • -
 • 6,7
 • 5,8,8
 • 0,3
 • 4,6
 • 7,0
 • 2,8,5
 • TT Huế
 • 0
 • -
 • 3,6
 • 4,7,2
 • 0
 • 9,4,7,3
 • 5,6,8
 • 2
 • 4,3
 • 6
 • Phú Yên
 • 6,2,8
 • -
 • 9
 • 6
 • 7
 • 5,9
 • 7,4,0
 • 8,4
 • 9,5,5,1
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7