Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 09-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 5 0

 • 2 3 0

 • 1 1 2 7

  8 4 7 0

  1 2 4 8

 • 6 3 9 0

 • 2 1 2 8 1

  2 3 2 9 0

  4 5 1 7 7

  9 3 7 9 5

  7 5 0 9 3

  1 3 9 9 8

  9 8 2 3 3

 • 9 4 6 5 5

  7 9 9 1 8

 • 0 7 8 1 1

 • 8 3 7 8 1

 • 5 7 2 3 3 2

 • Khánh Hòa
 • 5 4

 • 0 7 8

 • 2 5 1 3

  8 9 4 5

  5 6 5 9

 • 7 6 5 3

 • 7 7 1 3 9

  4 0 0 0 7

  2 1 1 4 9

  3 2 2 6 8

  6 0 9 8 4

  7 2 4 9 7

  4 1 8 6 5

 • 3 3 6 4 7

  5 9 9 1 7

 • 3 9 4 4 5

 • 1 0 7 4 0

 • 8 7 1 6 2 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • -
 • 1,8
 • 7
 • 2,3,0
 • 8
 • 5,0
 • -
 • 7,0
 • 1,1
 • 0,5,3,8,0
 • Khánh Hòa
 • 7
 • 7,3
 • 7
 • 9
 • 0,5,7,9,5
 • 3,9,4
 • 8,5
 • 8
 • 4
 • 7
 • Kon Tum
 • 9,9,7,3,5
 • 8,1,8
 • 3
 • 9,3
 • -
 • 5,9
 • -
 • 7,2
 • 1,9,4
 • -
 • Khánh Hòa
 • 4
 • -
 • -
 • 5,1
 • 8,5
 • 4,6,4
 • -
 • 2,4,1,0,9
 • 6,7
 • 3,4,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7