Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 04-05-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 1 6

 • 1 2 9

 • 9 4 4 8

  9 9 5 9

  5 2 7 0

 • 7 1 3 8

 • 0 6 1 3 9

  7 0 3 0 5

  2 4 8 1 1

  3 9 1 7 2

  4 2 5 1 8

  1 0 0 7 9

  6 8 0 5 5

 • 6 9 7 0 8

  3 0 1 0 9

 • 8 9 2 9 7

 • 8 0 6 4 3

 • 6 2 3 8 0 2

 • Quảng Nam
 • 8 7

 • 2 3 9

 • 5 8 8 3

  8 7 3 4

  5 5 4 4

 • 7 0 2 7

 • 0 0 9 9 9

  3 3 8 1 4

  5 7 3 5 0

  0 3 4 7 7

  3 9 8 2 9

  0 9 5 8 9

  4 4 2 6 6

 • 5 0 0 8 9

  4 8 5 0 7

 • 0 3 0 2 3

 • 3 6 3 2 3

 • 2 6 6 7 1 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 2,8,9,5
 • 1,8,6
 • 9
 • 9,8
 • 3,8
 • 5,9
 • -
 • 2,9,0
 • -
 • 7
 • Quảng Nam
 • 7
 • 1,4
 • 3,3,9,7
 • 4,9
 • 4
 • 0
 • 6
 • 7
 • 9,9,3,7
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 7
 • 1
 • 0,7
 • 4
 • -
 • 0,5
 • 1
 • 9
 • 0,1,3,4
 • 0,3,7,5,2
 • Quảng Nam
 • 5
 • 1
 • -
 • 2,2,8
 • 1,3,4
 • -
 • 6
 • 0,7,2,8
 • -
 • 8,9,2,8,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7