Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 27-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 5 0

 • 5 1 9

 • 7 4 0 2

  0 5 2 0

  1 5 6 3

 • 6 6 1 9

 • 2 9 1 7 2

  9 5 0 4 0

  6 7 6 9 0

  8 0 7 0 1

  5 4 4 4 7

  1 9 9 3 8

  6 4 8 5 8

 • 1 4 5 2 6

  8 9 8 0 4

 • 9 5 0 8 2

 • 5 3 3 9 0

 • 0 4 6 4 0 9

 • Quảng Nam
 • 5 7

 • 2 0 4

 • 2 1 6 6

  5 7 2 8

  4 8 9 6

 • 6 2 7 3

 • 0 2 8 0 0

  0 7 9 4 0

  3 6 1 4 1

  6 0 0 2 1

  5 5 1 0 1

  8 3 3 3 0

  3 6 5 9 0

 • 2 8 6 4 6

  1 4 4 3 3

 • 5 2 7 4 3

 • 8 3 7 6 2

 • 5 3 3 3 1 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 9,4,1,2
 • 9,9
 • 6,0
 • 8
 • 0,7
 • 8,0
 • 3
 • 2
 • 2
 • 0,0
 • Quảng Nam
 • 0,1,4
 • 7
 • 1,8
 • 3,0
 • 3,6,0,1
 • 7
 • 2,6
 • 3
 • -
 • 0,6
 • Đắc Lắc
 • 9,4,9,2,5
 • 0
 • 8,7,0
 • 6
 • 0
 • -
 • 2
 • 4
 • 3,5
 • 0,1,1
 • Quảng Nam
 • 0,4,3,9
 • 4,2,0
 • 6
 • 4,3,7
 • 0
 • -
 • 4,6,9
 • 1,5
 • 2
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7