Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 20-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 1 8

 • 8 3 6

 • 6 2 3 1

  9 5 2 4

  8 7 4 2

 • 9 2 2 7

 • 4 4 3 0 4

  9 5 0 1 1

  4 6 5 2 9

  0 7 9 2 9

  5 3 7 4 3

  5 3 8 6 1

  0 0 5 4 2

 • 0 6 6 4 9

  7 7 7 0 3

 • 3 5 5 9 7

 • 6 4 6 8 0

 • 7 5 8 2 9 2

 • Quảng Nam
 • 0 8

 • 7 7 2

 • 7 4 3 5

  8 6 9 9

  3 0 0 4

 • 3 6 7 2

 • 6 7 8 7 9

  2 9 0 6 0

  6 4 1 9 5

  2 8 3 7 1

  2 4 9 8 4

  8 8 0 4 5

  8 5 7 6 7

 • 6 6 9 8 7

  3 2 3 0 9

 • 5 4 2 6 4

 • 6 8 4 9 4

 • 1 5 9 9 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 3,4
 • 1,8
 • 9,9,7,4
 • 1,6
 • 9,3,2,2
 • -
 • 1
 • -
 • 0
 • 2,7
 • Quảng Nam
 • 9,4,8
 • -
 • -
 • 5
 • 5
 • -
 • 4,0,7
 • 9,9,1,2,2
 • 7,4
 • 4,5,9
 • Đắc Lắc
 • 8
 • 1,6,3
 • 9,4,4
 • 0,4
 • 0,2
 • -
 • 3
 • 9,2
 • 1
 • 4,2,2
 • Quảng Nam
 • 6
 • 7
 • 7,7
 • -
 • 9,6,8,0
 • 9,4,3
 • -
 • 8,6
 • 0
 • 7,0,7,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7