Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 19-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 8 9

 • 7 6 7

 • 9 0 6 5

  5 9 4 4

  4 9 0 0

 • 1 8 2 1

 • 1 8 0 0 7

  5 6 7 4 0

  9 2 3 2 8

  8 1 7 3 1

  5 5 6 7 7

  4 2 5 3 2

  7 7 0 3 5

 • 6 9 3 2 8

  7 8 9 8 4

 • 4 0 3 4 3

 • 0 9 9 3 7

 • 0 9 7 6 0 5

 • Phú Yên
 • 1 7

 • 5 1 7

 • 1 4 9 4

  7 2 9 2

  4 6 3 2

 • 6 4 7 9

 • 7 8 2 8 9

  7 8 7 6 3

  3 2 2 7 6

  9 7 2 9 4

  1 4 5 8 9

  6 3 2 7 4

  8 3 6 8 5

 • 1 0 6 7 5

  2 3 2 4 6

 • 5 8 9 6 1

 • 1 5 9 4 5

 • 3 1 3 0 8 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 5,7,0
 • -
 • 8,8,1
 • 7,1,2,5
 • 3,0,4
 • -
 • 5,7
 • 7
 • 4,9
 • -
 • Phú Yên
 • -
 • 7,7
 • -
 • 2
 • 5,6
 • -
 • 1,3
 • 5,6,4,9
 • 9,9,9,5
 • 4,4,2
 • TT Huế
 • 4,0
 • 3,2
 • 3
 • 4
 • 8,4
 • 0,3,6
 • -
 • 3,0,7,6
 • 2,2
 • 8
 • Phú Yên
 • -
 • 6
 • 9,3
 • 6
 • 9,7,9
 • 4,7,8
 • 4,7
 • 1,1
 • -
 • 8,8,8,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7