Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 18-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 3 3

 • 2 8 3

 • 0 5 7 7

  2 3 0 8

  7 2 0 3

 • 9 9 4 5

 • 5 5 7 1 4

  3 0 1 9 1

  1 5 5 7 8

  2 7 3 2 1

  3 2 2 4 7

  1 8 0 3 0

  5 2 4 9 8

 • 1 6 0 3 6

  7 2 0 3 2

 • 3 9 6 9 1

 • 6 1 6 7 6

 • 3 9 6 0 3 0

 • Khánh Hòa
 • 5 1

 • 3 8 7

 • 4 5 6 1

  3 5 7 1

  7 8 7 4

 • 3 9 3 6

 • 2 7 6 8 4

  6 8 1 9 4

  3 8 0 9 7

  7 0 7 8 6

  7 8 1 1 1

  8 0 2 7 9

  1 7 4 3 9

 • 6 0 0 6 2

  2 6 2 5 8

 • 4 1 7 7 1

 • 3 1 9 4 6

 • 1 7 9 5 7 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 8,3
 • 4
 • 1
 • 0,6,2,0,3
 • 7,5
 • -
 • -
 • 6,8,7
 • 3
 • 1,1,8
 • Khánh Hòa
 • -
 • 1
 • -
 • 9,6
 • 6
 • 8,1
 • 2,1
 • 6,1,9,1,4
 • 4,6,7
 • 4,7
 • Kon Tum
 • 3,3
 • 9,9,2
 • 3
 • 0,8,3
 • 1
 • 4
 • 7,3
 • 4,7
 • 7,9,0
 • -
 • Khánh Hòa
 • -
 • 7,1,6,7,5
 • 6
 • -
 • 8,9,7
 • -
 • 7,4,8,3
 • 9,8
 • 5
 • 7,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7