Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 16-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 0 9

 • 7 1 0

 • 7 0 8 5

  5 7 1 5

  3 7 7 9

 • 9 4 6 2

 • 1 2 7 9 5

  9 0 2 4 0

  2 4 8 8 9

  1 4 3 5 4

  6 4 3 3 3

  8 6 8 6 9

  1 6 7 0 1

 • 0 2 7 9 6

  6 7 3 1 2

 • 9 6 6 8 4

 • 6 6 0 5 8

 • 2 6 9 9 6 1

 • Ninh Thuận
 • 7 1

 • 0 9 6

 • 9 0 4 4

  0 0 2 2

  0 0 4 1

 • 5 8 5 0

 • 4 4 4 9 7

  8 9 5 6 7

  6 6 2 7 2

  0 4 0 0 6

  1 2 2 8 4

  9 8 0 0 7

  8 8 6 9 5

 • 2 1 2 3 8

  0 1 2 9 5

 • 0 2 9 7 1

 • 8 4 8 6 8

 • 7 6 1 6 2 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 1,9
 • 2,5,0
 • -
 • 3
 • 0
 • 8,4
 • 1,9,2
 • 9
 • 4,9,5
 • 6,5
 • Ninh Thuận
 • 6,7
 • -
 • 7,2
 • 8
 • 4,1
 • 0
 • 8,7
 • 1,2,1
 • 4
 • 5,7,5,6
 • Gia Lai
 • 4,1
 • 6,0
 • 1,6
 • 3
 • 8,5
 • 9,8,1
 • 9
 • -
 • 5
 • 8,6,7,0
 • Ninh Thuận
 • 5
 • 7,4,7
 • 7,2
 • -
 • 8,4
 • 9,9
 • 0,9
 • 2,9,6,0
 • 6,3
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7