Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 14-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 1 4

 • 4 3 4

 • 5 5 5 1

  4 3 3 2

  9 6 9 1

 • 6 8 3 8

 • 5 2 5 8 3

  7 2 1 9 6

  2 9 3 7 6

  3 2 6 1 9

  0 1 4 7 0

  1 5 9 3 8

  6 6 1 8 3

 • 1 7 6 5 5

  0 2 9 2 0

 • 4 0 1 5 7

 • 7 6 5 9 7

 • 8 9 4 2 7 8

 • Khánh Hòa
 • 9 9

 • 5 4 5

 • 7 3 6 0

  0 2 9 1

  1 5 0 1

 • 7 7 9 3

 • 3 8 8 9 6

  2 0 0 7 8

  2 8 9 2 2

  3 6 6 9 5

  9 5 9 0 5

  0 6 1 0 1

  2 5 0 7 4

 • 6 7 9 3 2

  7 6 1 9 6

 • 7 7 7 0 9

 • 8 5 6 2 3

 • 8 7 2 2 0 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • -
 • 9,4
 • 0
 • 8,8,2,4
 • -
 • 7,5,1
 • -
 • 8,6,0
 • 3,3
 • 7,6,1
 • Khánh Hòa
 • 7,9,5,1,1
 • -
 • 3,2
 • 2
 • 5
 • -
 • 0
 • 8,4
 • -
 • 6,6,5,3,1,9
 • Đà Nẵng
 • 2,7
 • 5,9
 • 3
 • 8,8
 • 3,1
 • 5
 • 9,7
 • 9,5
 • 7,3,3
 • 1
 • Khánh Hòa
 • 6
 • 0,9,0
 • 3,2
 • 2,9
 • 7
 • 9,0,4
 • 9,9
 • 0
 • 7
 • 0,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7