Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 13-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 9 4

 • 1 0 5

 • 4 6 3 3

  3 2 0 9

  9 2 8 5

 • 1 0 0 9

 • 1 6 3 3 8

  7 3 2 8 5

  9 3 2 6 7

  0 3 5 6 4

  4 2 6 5 1

  3 3 8 9 0

  5 9 1 9 7

 • 3 4 5 1 9

  6 6 9 3 9

 • 8 7 8 1 1

 • 0 1 3 8 7

 • 0 9 5 4 5 0

 • Quảng Nam
 • 0 0

 • 7 9 6

 • 5 6 5 0

  2 4 9 5

  5 1 6 0

 • 8 8 7 1

 • 6 6 8 1 2

  2 4 4 2 0

  8 2 6 6 5

  9 5 0 9 8

  7 1 6 6 1

  2 0 8 0 8

  3 8 1 0 5

 • 9 4 9 3 8

  3 3 2 3 4

 • 8 2 4 1 2

 • 7 0 0 8 6

 • 7 7 9 4 0 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 9,9,5
 • 1,9
 • -
 • 9,8,3
 • -
 • 0,1
 • 7,4
 • -
 • 7,5,5
 • 0,7,4
 • Quảng Nam
 • 0,8,5,0
 • 2,2
 • 0
 • 8,4
 • -
 • 0
 • 5,1,0
 • 1
 • 6
 • 8,5,6
 • Đắc Lắc
 • 5,9
 • 1,5
 • -
 • 3
 • 6,9
 • 8,8,0
 • -
 • 8,6,9
 • 3
 • 1,3,0,0
 • Quảng Nam
 • 0,2,5,6,0
 • 6,7
 • 1,1
 • -
 • 3
 • 6,0,9
 • 8,9
 • -
 • 3,9,0
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7