Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 11-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 5 9

 • 9 8 9

 • 6 8 6 9

  9 0 3 6

  4 3 2 0

 • 5 6 1 7

 • 4 2 8 3 4

  2 0 2 0 1

  8 4 0 6 7

  1 1 2 8 9

  8 2 8 7 9

  5 2 8 4 7

  2 2 5 6 4

 • 7 0 5 6 3

  3 1 7 0 1

 • 0 9 0 3 2

 • 1 1 9 4 7

 • 3 6 8 9 9 3

 • Khánh Hòa
 • 3 3

 • 6 3 3

 • 4 2 5 6

  7 2 2 6

  5 9 1 1

 • 2 9 9 2

 • 9 2 3 0 5

  5 4 0 5 8

  1 7 6 0 3

  8 0 5 1 9

  5 3 3 9 2

  5 6 0 9 9

  6 9 7 4 1

 • 9 6 6 6 9

  7 4 4 7 5

 • 4 4 9 9 5

 • 7 0 6 5 1

 • 7 4 1 4 9 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 1,1
 • 7
 • 0
 • 2,4,6
 • 7,7
 • 9
 • 3,7,4,9
 • 9
 • 9,9
 • 3
 • Khánh Hòa
 • 5,3
 • 9,1
 • 6
 • 3,3
 • 1
 • 1,8,6
 • 9
 • 5
 • -
 • 4,5,2,9,2
 • Kon Tum
 • 2
 • 0,0
 • 3
 • 9,6
 • 3,6
 • -
 • 3
 • 4,6,4,1
 • -
 • 8,7,6,8,5
 • Khánh Hòa
 • -
 • 5,4,1
 • 9,9
 • 0,3,3
 • 9
 • 9,7,0
 • 5,2
 • -
 • 5
 • 6,1,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7