Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 09-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 9 4

 • 3 3 8

 • 4 0 4 4

  4 1 9 7

  3 4 8 2

 • 8 1 8 9

 • 7 1 3 1 9

  4 2 8 5 8

  7 1 5 0 5

  7 7 6 8 0

  1 5 4 4 9

  0 3 7 8 9

  9 1 2 7 7

 • 2 5 7 1 1

  6 5 2 4 0

 • 4 2 6 5 6

 • 7 9 0 8 5

 • 0 8 3 8 8 0

 • Ninh Thuận
 • 5 9

 • 0 0 6

 • 3 7 8 5

  5 5 1 2

  2 2 5 1

 • 5 9 6 0

 • 2 3 8 7 6

  7 1 7 9 6

  6 8 6 1 4

  7 8 8 5 3

  8 6 6 5 0

  8 9 7 3 1

  0 7 8 1 1

 • 1 6 2 9 3

  3 9 3 3 2

 • 9 3 7 6 2

 • 8 3 2 8 6

 • 8 6 2 5 7 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 5
 • 1,9
 • -
 • 8
 • 0,9,4
 • 6,8
 • -
 • 7
 • 0,5,0,9,9,2
 • 7,4
 • Ninh Thuận
 • 6
 • 4,1,2
 • -
 • 2,1
 • -
 • 3,0,1,9
 • 2,0
 • 0,6
 • 6,5
 • 3,6
 • Gia Lai
 • 8,4,8
 • 1
 • 8
 • -
 • 4,9
 • 8,0
 • 5
 • 7,9
 • 5,3
 • 1,4,8,8
 • Ninh Thuận
 • 7,5,6
 • 3,1,5
 • 6,3,1
 • 9,5
 • 1
 • 8
 • 8,7,9,0
 • -
 • -
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7