Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 07-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 0 4

 • 9 6 2

 • 3 0 3 4

  8 8 4 8

  6 6 7 9

 • 0 9 2 6

 • 5 9 2 7 0

  7 4 0 6 0

  8 9 1 4 8

  8 9 6 6 8

  0 7 7 3 2

  1 9 9 6 6

  1 9 8 0 6

 • 2 9 3 4 8

  9 2 1 8 0

 • 6 9 7 6 6

 • 6 0 1 8 7

 • 4 7 5 4 9 7

 • Khánh Hòa
 • 6 6

 • 5 7 1

 • 6 2 7 4

  4 0 9 1

  1 9 8 1

 • 3 2 4 1

 • 1 0 5 1 6

  9 6 2 0 8

  9 8 9 4 7

  8 3 4 5 7

  7 0 0 5 0

  4 1 7 9 8

  2 2 8 3 5

 • 1 1 4 7 4

  6 6 1 4 3

 • 3 8 6 4 2

 • 0 5 3 5 2

 • 1 4 7 6 5 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 6,4
 • -
 • 6
 • 2,4
 • 8,8,8
 • -
 • 6,0,8,6,2
 • 0,9
 • 7,0
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 8
 • 6
 • -
 • 5
 • 2,3,7,1
 • 3,2,7,0
 • 6
 • 4,4,1
 • 1
 • 8,1
 • Đà Nẵng
 • 8,7,6
 • -
 • 3,6
 • -
 • 3,0
 • -
 • 6,6,0,2
 • 9,8
 • 4,4,6,4
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 5
 • 4,9,8,7
 • 5,4
 • 5,4
 • 7,7
 • 3
 • 1,6
 • 4,5
 • 0,9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7