Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 06-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 6 1

 • 0 9 9

 • 3 0 7 6

  0 7 9 1

  8 4 7 4

 • 3 4 6 7

 • 2 5 8 1 7

  7 4 7 2 4

  0 2 5 5 4

  5 0 0 1 2

  7 5 0 0 9

  9 7 4 8 7

  3 8 1 5 6

 • 6 0 1 5 3

  4 9 5 5 1

 • 9 6 1 7 9

 • 3 6 4 2 0

 • 1 2 2 3 8 5

 • Quảng Nam
 • 7 4

 • 9 8 9

 • 6 1 1 5

  3 5 9 2

  4 6 8 3

 • 5 4 2 1

 • 7 7 5 0 7

  4 1 4 2 9

  5 8 3 6 8

  3 0 3 0 8

  6 5 3 6 1

  1 5 0 1 7

  9 6 9 1 3

 • 1 0 4 7 0

  1 8 8 0 1

 • 4 7 6 5 5

 • 5 3 7 9 6

 • 0 8 7 0 1 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 9
 • 7,2
 • 0,4
 • -
 • -
 • 3,1,4,6
 • 7,1
 • 9,6,4
 • 5,7
 • 1,9
 • Quảng Nam
 • 1,7,8
 • 2,7,3,5
 • 9,1
 • -
 • -
 • 5
 • 8,1
 • 0,4
 • 3,9
 • 6,2
 • Đắc Lắc
 • 2
 • 5,9,6
 • 1
 • 5
 • 2,5,7
 • 8
 • 5,7
 • 1,8,6
 • -
 • 7,0,9
 • Quảng Nam
 • 7
 • 0,6,2
 • 1,9
 • 1,8
 • 7
 • 5,1
 • 9
 • 0,1
 • 6,0
 • 2,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7