Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 05-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 2 9

 • 0 9 9

 • 7 0 4 0

  7 6 4 5

  3 6 7 2

 • 6 9 3 7

 • 0 0 6 4 4

  5 9 8 1 7

  8 6 7 8 9

  8 4 0 1 3

  1 1 7 7 7

  0 8 3 8 5

  2 8 8 5 2

 • 6 2 2 5 0

  2 6 8 8 0

 • 5 3 9 8 1

 • 8 2 8 0 5

 • 4 6 6 7 3 5

 • Phú Yên
 • 4 7

 • 1 0 6

 • 8 6 4 0

  9 7 1 7

  1 7 4 4

 • 8 2 5 0

 • 4 4 4 4 1

  5 7 0 0 8

  2 7 2 0 3

  7 9 0 7 9

  9 0 5 8 5

  9 8 9 9 7

  0 4 7 4 1

 • 3 9 0 3 7

  3 3 7 8 4

 • 5 7 1 8 2

 • 9 0 4 0 8

 • 3 1 5 2 8 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 5
 • 7,3
 • 9
 • 5,7
 • 4,0,5
 • 0,2
 • -
 • 7,2
 • 1,0,9,5
 • 9
 • Phú Yên
 • 8,8,3,6
 • 7
 • -
 • 7
 • 1,1,0,4,7
 • 0
 • -
 • 9
 • 8,2,4,5
 • 7
 • TT Huế
 • 5,8,4
 • 8
 • 5,7
 • 1
 • 4
 • 3,0,8,4
 • -
 • 1,7,3
 • -
 • 8,9,2
 • Phú Yên
 • 5,4
 • 4,4
 • 8
 • 0
 • 8,4
 • 8
 • 0
 • 3,9,1,4
 • 8,0,0
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7