Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 02-04-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 2 7

 • 6 1 6

 • 1 7 3 8

  1 9 3 0

  1 9 9 9

 • 7 3 9 9

 • 7 3 0 8 1

  6 6 2 9 5

  9 5 9 2 3

  7 9 9 1 9

  9 9 0 2 0

  2 2 8 7 5

  5 9 3 1 4

 • 0 5 0 8 2

  9 3 6 7 6

 • 7 3 3 7 2

 • 3 8 9 6 3

 • 3 5 2 2 0 9

 • Ninh Thuận
 • 6 0

 • 3 5 2

 • 9 3 1 4

  8 5 5 3

  7 6 6 7

 • 1 8 4 6

 • 5 1 4 1 2

  7 3 0 6 4

  6 9 4 2 0

  3 7 8 8 5

  0 8 5 7 8

  2 4 8 2 0

  7 2 7 1 8

 • 8 3 7 4 9

  3 6 8 4 6

 • 5 5 3 2 8

 • 5 3 2 9 0

 • 3 1 8 2 7 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 9
 • 9,4,6
 • 3,0,7
 • 8,0
 • -
 • -
 • 3
 • 2,6,5
 • 2,1
 • 5,9,9
 • Ninh Thuận
 • -
 • 2,8,4
 • 8,0,0
 • -
 • 9,6,6
 • 3,2
 • 4,7,0
 • 6,8
 • 5
 • 0
 • Gia Lai
 • 2,3
 • 8
 • 7,8
 • 6,2
 • 1
 • 9,7
 • 7,1
 • 2
 • 3
 • 0,1,9,9
 • Ninh Thuận
 • 9,2,2,6
 • -
 • 1,5
 • 5
 • 6,1
 • 8
 • 7,4,4
 • 6
 • 2,7,1
 • 4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7