Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 31-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 1 9

 • 5 9 8

 • 4 5 9 2

  9 8 9 4

  7 8 5 4

 • 0 5 8 2

 • 5 1 2 6 1

  6 1 9 8 5

  3 4 6 4 4

  0 7 8 0 8

  5 3 5 0 4

  1 1 7 9 7

  9 6 1 4 2

 • 9 3 9 3 2

  3 9 1 2 6

 • 7 2 5 1 0

 • 8 3 4 8 7

 • 9 2 6 7 2 5

 • Khánh Hòa
 • 4 2

 • 8 4 4

 • 3 9 3 9

  9 9 5 6

  4 2 0 4

 • 8 5 8 0

 • 8 3 0 1 8

  5 1 9 8 3

  2 7 7 5 6

  4 7 0 1 8

  3 2 2 6 3

  0 9 6 7 2

  5 7 4 0 2

 • 9 0 6 7 3

  6 3 1 4 5

 • 1 6 9 3 2

 • 0 1 0 8 7

 • 2 0 5 3 8 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 8,4
 • 0,9
 • 5,6
 • 2
 • 4,2
 • 4
 • 1
 • -
 • 7,5,2
 • 7,2,4,8
 • Khánh Hòa
 • 2,4
 • 8,8
 • -
 • 2,9
 • 5,4,2
 • 6,6
 • 3
 • 3,2
 • 3,7,3,0
 • -
 • Đà Nẵng
 • 1
 • 6
 • 3,4,8,9
 • -
 • 4,0,9,5
 • 2,8
 • 2
 • 8,9
 • 0,9
 • 1
 • Khánh Hòa
 • 8
 • -
 • 3,7,0,4
 • 8,7,8,6
 • 0,4
 • 4
 • 5,5
 • 8
 • 1,1
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7