Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 30-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 9 8

 • 6 7 2

 • 5 4 2 0

  2 3 9 2

  4 5 8 4

 • 0 7 8 9

 • 4 0 4 2 0

  0 6 4 0 7

  5 9 4 4 2

  3 6 8 8 0

  5 6 0 7 2

  6 3 2 1 1

  7 5 0 2 9

 • 7 7 9 7 6

  9 6 6 0 0

 • 6 3 8 8 8

 • 6 5 2 0 0

 • 9 7 3 9 8 8

 • Quảng Nam
 • 9 4

 • 3 5 9

 • 9 5 4 2

  7 7 6 9

  6 9 1 2

 • 1 6 6 7

 • 5 0 7 9 0

  3 6 1 4 6

  7 8 8 3 0

  6 9 8 5 2

  9 0 2 0 3

  9 1 1 3 5

  7 2 9 8 4

 • 0 8 9 0 4

  8 9 0 2 5

 • 9 4 4 8 3

 • 9 9 5 3 3

 • 5 7 7 4 3 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 0,0,7
 • 1
 • 0,9,0
 • -
 • 2
 • -
 • -
 • 6,2,2
 • 8,8,0,9,4
 • 2,8
 • Quảng Nam
 • 4,3
 • 2
 • 5
 • 0,3,0,5
 • 6,2
 • 2,9
 • 7,9
 • -
 • 3,4
 • 0,4
 • Đắc Lắc
 • 0,0,2,8,2
 • 1
 • 4,7,9,7
 • -
 • 8
 • -
 • 7
 • 0
 • 8,8,9
 • 2,8
 • Quảng Nam
 • 3,9,3
 • -
 • 5,4,1
 • 3,8,0
 • 0,8,9
 • 2,3
 • 4
 • 6
 • -
 • 6,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7