Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 29-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 7 8

 • 1 8 0

 • 3 0 7 2

  5 8 9 5

  2 4 2 7

 • 7 7 2 4

 • 2 7 5 3 1

  6 5 9 5 7

  0 7 5 2 4

  4 9 7 9 0

  5 6 9 5 2

  5 9 7 5 9

  9 3 2 0 3

 • 8 5 1 1 1

  3 5 1 1 0

 • 6 9 3 0 3

 • 1 4 0 2 1

 • 9 4 5 4 6 9

 • Phú Yên
 • 2 4

 • 9 7 3

 • 7 6 4 8

  6 0 0 5

  7 0 0 4

 • 5 1 6 4

 • 8 7 2 8 3

  3 8 3 8 1

  8 3 3 1 1

  1 8 2 8 2

  9 9 5 8 1

  1 4 6 4 5

  2 2 5 0 1

 • 0 2 9 5 6

  4 7 0 0 8

 • 7 1 4 2 0

 • 6 9 1 4 5

 • 9 5 6 2 2 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 3,3
 • 1,0
 • 1,4,4,7
 • 1
 • -
 • 7,2,9
 • 9
 • 2,8
 • 0
 • 0,5
 • Phú Yên
 • 8,1,5,4
 • 1
 • 5,0,4
 • -
 • 5,5,8
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3,1,2,1
 • -
 • TT Huế
 • 1,9,8
 • 2,1,3
 • 5,7
 • 0,0
 • 2,2
 • 9
 • -
 • 5,2
 • 7
 • 6,5
 • Phú Yên
 • 2
 • 8,1,8,0
 • 8
 • 8,7
 • 6,0,2
 • 2,4,4,0
 • 5
 • -
 • 0,4
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7