Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 28-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 2 1

 • 7 1 1

 • 9 6 8 8

  0 4 3 2

  1 6 9 6

 • 4 9 5 2

 • 5 9 5 8 1

  7 3 9 8 1

  5 7 8 6 5

  8 2 1 7 0

  3 2 4 8 9

  2 4 4 3 6

  8 3 5 2 7

 • 8 0 5 2 3

  1 9 4 7 5

 • 5 2 9 2 4

 • 5 0 6 7 9

 • 1 4 9 8 7 7

 • Khánh Hòa
 • 0 4

 • 9 4 9

 • 1 2 9 0

  6 5 1 4

  0 3 4 5

 • 1 1 1 7

 • 0 2 3 5 9

  0 7 9 8 0

  1 1 8 4 1

  0 2 9 8 2

  3 7 0 5 2

  6 5 5 1 4

  3 2 5 7 4

 • 9 4 7 9 6

  3 9 4 0 7

 • 2 6 2 8 3

 • 8 8 6 6 6

 • 1 7 5 3 6 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • -
 • 1
 • 4,3,7,1
 • 6,2
 • -
 • 2
 • 5
 • 7,9,5,0
 • 1,1,9,8
 • 6
 • Khánh Hòa
 • 7,4
 • 4,7,4
 • -
 • -
 • 1,5,9
 • 9,2
 • 8,6
 • 4
 • 3,0,2
 • 6,0
 • Kon Tum
 • 7
 • 8,8,1,2
 • 5,3
 • 2
 • 2
 • 7,6
 • 3,9
 • 7,2
 • 8
 • 7,8
 • Khánh Hòa
 • 8,9
 • 4
 • 8,5
 • 8
 • 1,7,1,0
 • 4
 • 6,9
 • 0,1
 • 6
 • 5,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7