Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 26-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 8 6

 • 6 5 0

 • 1 3 9 9

  4 0 2 0

  5 5 0 3

 • 9 9 3 8

 • 0 3 8 8 2

  0 6 8 6 7

  0 4 8 4 9

  5 8 3 8 8

  8 3 9 6 6

  7 8 4 0 1

  4 0 5 8 4

 • 6 4 6 3 1

  8 3 7 4 2

 • 0 1 7 2 9

 • 4 5 0 8 7

 • 8 2 7 2 4 7

 • Ninh Thuận
 • 1 2

 • 4 0 5

 • 7 6 5 4

  3 5 2 5

  8 8 9 3

 • 1 8 5 3

 • 1 3 0 8 3

  2 9 2 1 8

  9 4 8 7 5

  2 6 6 7 0

  4 8 8 8 7

  0 1 5 3 6

  8 7 8 1 4

 • 5 4 0 8 1

  1 7 1 2 7

 • 6 4 5 3 8

 • 3 5 8 2 0

 • 3 6 6 3 2 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 1,3
 • -
 • 9,0
 • 1,8
 • 7,2,9
 • 0
 • 7,6
 • -
 • 7,2,8,4,6
 • 9
 • Ninh Thuận
 • 5
 • 8,4,2
 • 1,0,7,5
 • 8,6
 • -
 • 3,4
 • -
 • 5,0
 • 1,3,7
 • 3
 • Gia Lai
 • 2,5
 • 3,0
 • 4,8
 • 0
 • 8
 • -
 • 6,8
 • 4,8,6
 • 8,3
 • 2,4,9
 • Ninh Thuận
 • 2,7
 • 2,8
 • 1
 • 8,5,9
 • 1,5
 • 7,2,0
 • 3
 • 2,8
 • 3,1
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7