Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 24-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 8 9

 • 1 2 7

 • 6 3 7 4

  5 6 1 0

  1 8 1 8

 • 0 9 7 5

 • 8 2 9 5 5

  8 0 8 6 8

  9 2 9 4 6

  9 6 8 9 5

  1 4 4 2 6

  3 8 4 8 0

  2 7 7 0 9

 • 8 5 0 3 2

  7 7 8 1 5

 • 3 8 2 9 9

 • 7 2 9 2 7

 • 7 7 6 1 1 3

 • Khánh Hòa
 • 4 0

 • 4 2 4

 • 2 2 0 2

  0 2 8 4

  8 1 7 5

 • 5 1 5 1

 • 1 2 8 1 7

  9 5 2 1 0

  9 7 7 6 2

  8 1 0 0 6

  8 0 2 3 4

  0 6 1 6 1

  5 6 1 2 3

 • 2 8 1 0 9

  3 4 9 2 3

 • 9 6 8 7 1

 • 8 4 3 1 6

 • 5 0 8 3 4 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 9
 • 3,5,0,8
 • 7,6,7
 • 2
 • 6
 • 5
 • 8
 • 5,4
 • 0,9
 • 9,5
 • Khánh Hòa
 • 9,6,2
 • 6,7,0
 • 3,3,4
 • 4
 • 8,0
 • 1
 • 2,1
 • 1,5
 • 4
 • -
 • Đà Nẵng
 • 8,1
 • -
 • 3
 • 1
 • 7
 • 1,5,9,7
 • 4,2
 • 2,2
 • 6,1
 • 9,0,8
 • Khánh Hòa
 • 1,4
 • 7,6,5
 • 6,0
 • 2,2
 • 3,8,2
 • 7
 • 1,0
 • 1
 • 4
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7