Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 23-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 6 0

 • 6 6 2

 • 3 5 7 5

  7 9 0 8

  5 8 6 3

 • 4 4 6 7

 • 1 4 0 1 6

  8 2 5 8 9

  0 4 5 5 1

  7 7 3 2 6

  7 7 6 3 8

  9 9 7 5 0

  6 5 3 5 4

 • 3 7 7 4 0

  4 9 7 8 4

 • 2 0 8 8 5

 • 2 8 9 6 2

 • 8 7 2 6 8 4

 • Quảng Nam
 • 9 9

 • 7 0 3

 • 8 0 6 8

  2 6 6 7

  5 5 6 4

 • 7 0 6 2

 • 9 5 2 8 0

  2 0 5 9 1

  1 8 7 1 0

  4 0 5 5 1

  7 8 2 2 7

  4 6 1 9 9

  2 5 1 7 4

 • 3 4 9 9 7

  0 2 0 2 4

 • 6 1 0 3 6

 • 1 4 1 6 0

 • 7 4 0 5 7 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 8
 • 6
 • 6
 • 8
 • 0
 • 1,0,4
 • 2,7,3,2,0
 • 5
 • 4,5,4,9
 • -
 • Quảng Nam
 • 3
 • 0
 • 4,7
 • 6
 • -
 • 1
 • 0,2,8,7,4
 • 1,4
 • 0
 • 7,1,9,9
 • Đắc Lắc
 • 4,5,6
 • 5
 • 6,6
 • 6
 • 8,8,5
 • 8,7
 • 1,2
 • 6
 • 3,0
 • 8
 • Quảng Nam
 • 6,8,1
 • 7,9,5
 • 6
 • 0
 • 2,7,6
 • -
 • 3
 • 9,2,6
 • 6
 • 9,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7